Wim Jansen

Manueel Therapeut

LinkedIn
  • Manuele Therapie
  • Dry Needling

Mijn Visie als Therapeut

Mijn visie als manueel therapeut is om samen met u uw problemen en uw beperkingen uitgaande van het bewegingsapparaat te verminderen of op te lossen. Hierbij bent u zelf de sleutel tot de oplossing van uw klachten. Mijn rol zal veel meer voorwaardenscheppend en begeleidend zijn. Dat wil zeggen dat ik middels mijn behandelingen de mogelijkheden schep voor opheffing of vermindering van uw klachten. Daarbij spelen, behoudens de manueel therapeutische behandeling, bewegingsadviezen en aanwijzingen op het gebied van bewegen/ sport, in het algemeen, een belangrijke rol.

Omdat u zelf verantwoordelijk blijft voor uw gezondheid is uw medewerking en motivatie van groot belang. Het is vervolgens aan u om het bereikte behandeleffect te onderhouden. Ik evalueer het effect van de behandeling regelmatig. Hierbij breng ik in beeld of de behandeling uw klachten in positieve zin beinvloedt. Indien de behandeling geen positief resultaat oplevert zal ik u, indien nodig, ( terug) verwijzen naar de huisarts. Dit gaat dan altijd gepaard met een begeleidende brief of telefonisch contact tussen mij en uw huisarts.

Stel een vraag

U kunt mij vrijblijvend een vraag stellen, we kijken dan samen naar de mogelijkheden wat betreft therapie.