Over Mij

Wim Jansen

Manueel Therapeut

LinkedIn
Specialisaties
Ervaring
Opleiding
KNGF
Specialisaties
  • Manuele Therapie
  • Dry Needling
Ervaring

Master manual therapy
Praktijk voor manuele therapie Wim Jansen
January 2005 – Present (9 years 10 months) Naarden

Docent/teamleider/schoolleider
Hoge School voor Fysiotherapie Thim van der Laan
January 2003 – Present (11 years 10 months) Nieuwegein

Projectleider & Fysiotherapeut
Stichting AGO-dagverblijven
January 1999 – January 2003 (4 years 1 month) Amsterdam

Fysiotherapeut
Paralympische zwemploeg tijdens paralympische spelen
1992

Manueel therapeut en eigenaar
Praktijk voor fysiotherapie Hendrik, de Koning, Jansen en Aalbers
January 1990 – January 2003 (13 years 1 month) Amsterdam

Fysiotherapeut
Nederlandse militaire waterpolo –en voetbalploeg
1984-1989

Fysiotherapeut
Staf koninklijke Luchtmacht
January 1984 – January 1989 (5 years 1 month) Den Haag

Opleiding

Dry Needling
Afgerond in 2014
Manuele Therapie aan de SOMT University
Master Manual therapy
2008 – 2010
Projectmanagement
2001 – 2002
Hoger management gezondheidszorg
post hbo, hoger management gezondheidszorg
1998 – 1999
Fysiotherapie
Bacherlor, academie voor fysiotherapie Jan van Essen
1979 – 1983
Willem de Zwijgercollege
VWO B
1973 – 1979

KNGF

Manueel therapeuten zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten. Zij hebben zich na de reguliere opleiding van 4 jaar nog eens in 3 of 4 jaar gespecialiseerd in de manuele therapie. De ( gespecialiseerde ) fysiotherapeuten hebben zich georganiseerd in een beroepsvereniging ‘ het koninklijk genootschap voor fysiotherapie’ (KNGF).

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.

Mijn Visie als Therapeut

Mijn visie als manueel therapeut is om samen met u uw problemen en uw beperkingen uitgaande van het bewegingsapparaat te verminderen of op te lossen. Hierbij bent u zelf de sleutel tot de oplossing van uw klachten. Mijn rol zal veel meer voorwaardenscheppend en begeleidend zijn. Dat wil zeggen dat ik middels mijn behandelingen de mogelijkheden schep voor opheffing of vermindering van uw klachten. Daarbij spelen, behoudens de manueel therapeutische behandeling, bewegingsadviezen en aanwijzingen op het gebied van bewegen/ sport, in het algemeen, een belangrijke rol.

Omdat u zelf verantwoordelijk blijft voor uw gezondheid is uw medewerking en motivatie van groot belang. Het is vervolgens aan u om het bereikte behandeleffect te onderhouden. Ik evalueer het effect van de behandeling regelmatig. Hierbij breng ik in beeld of de behandeling uw klachten in positieve zin beinvloedt. Indien de behandeling geen positief resultaat oplevert zal ik u, indien nodig, ( terug) verwijzen naar de huisarts. Dit gaat dan altijd gepaard met een begeleidende brief of telefonisch contact tussen mij en uw huisarts.

Stel een vraag

U kunt mij vrijblijvend een vraag stellen, we kijken dan samen naar de mogelijkheden wat betreft therapie.

Menu